top of page

CIESZYĆ SIĘ
ROSNĄĆ
OSIĄGNĄĆ

Projekt bez tytułu (10).png

Raport z inspekcji

Szkoła Le Murier była ostatnio kontrolowana przez Education Scotland w 2015 r. w ramach procesu VSSE. Inspekcję przeprowadził zespół inspektorów HM, którzy spędzili w szkole trzy dni, obserwując lekcje, rozmawiając z uczniami i przyglądając się ich pracy, angażując się w dyskusje z personelem i rodzicami, przeglądając dokumentację szkolną i inną dokumentację oraz analizując odpowiedzi na kwestionariusze przed walidacją.

Podsumowanie raportu

Poprawa wydajności: zadowalająca

Doświadczenie uczniów: Dobre

Nauczanie & Efektywna nauka: Dobra
Spełnianie potrzeb uczniów: Dobrze
Poprawa poprzez samoocenę: zadowalająca

Przywództwo w zakresie doskonalenia i doskonalenia Zmiana: zadowalająca

bottom of page