top of page
painting.heic

CIESZYĆ SIĘ
ROSNĄĆ
OSIĄGNĄĆ

Projekt bez tytułu (10).png

Środki

Formalna ścieżka | KS3 | Lata 7-9

W Middles stosujemy holistyczne podejście do nauki, a uczniowie są pogrupowani według ich potrzeb edukacyjnych, społecznych i emocjonalnych. Wszyscy uczniowie mają bazę grup korepetytorów, aby budować pozytywne relacje z personelem, a w niższych KS3 pozostają w tych grupach w zakresie umiejętności czytania i pisania/matematyki. W pozostałych obszarach przedmiotowych uczniów wspiera zespół pedagogów specjalistycznych. Realizujemy program tematyczny dotyczący projektu, skupiający się na naukach humanistycznych lub ścisłych, ale jest on wzmocniony poprzez włączenie go do innych obszarów tematycznych. Oprócz głównego programu nauczania uczniowie mają szereg możliwości uczenia się, w tym poprzez kluby lunchowe/po lekcjach, domy mieszkalne i inne zajęcia wzbogacające. W całym Middles naszym celem jest pomóc uczniom stać się bardziej niezależnymi, wspierać pozytywne nastawienie do nauki i siebie nawzajem oraz rozwijać umiejętności

kształcenie ustawiczne.

bottom of page